Formulář oznámení o porušení


ConverterBear.pro je web pro převod videa do mp3 a ConverterBear nehostuje žádné hudební / video soubory. Všechny soubory mp3 jsou obecně převedeny z videí na youtube. Pokud jste vlastníkem práv k hudbě, kterou lze pomocí ConverterBear převést na mp3, a pokud chcete, aby ConverterBear zabránil převodu a stahování hudby chráněné autorskými právy, zašlete nám dotaz včetně nezbytných informací o vlastnictví. Během 1–2 pracovních dnů zablokujeme převod přijatých videí na našem webu.

enter this code