Inbreukformulier


ConverterBear.pro is een site voor het converteren van video naar mp3 en ConverterBear host geen muziek-/videobestanden. Alle mp3-bestanden worden over het algemeen geconverteerd van YouTube-video's. Als u de rechthebbende bent van muziek die door ConverterBear naar mp3 kan worden geconverteerd, en als u wilt dat ConverterBear voorkomt dat de auteursrechtelijk beschermde muziek wordt geconverteerd en gedownload, stuur ons dan een aanvraag inclusief de nodige bewijs van eigendomsinformatie. We blokkeren de conversie van de geaccepteerde video's op onze site binnen ongeveer 1-2 werkdagen.

enter this code