Trình tải xuống video Facebook

Cách tải video trên Facebook

  • Tìm video Facebook mà bạn muốn lưu
  • Trên máy tính, nhấp chuột phải vào video mà bạn muốn tải xuống và nhấp vào 'Sao chép URL video'
  • Trên điện thoại thông minh, chạm vào nút menu và chọn 'Sao chép liên kết'
  • Dán URL video Facebook ở trên. Đó là nó :)
Tải xuống phụ đề youtube bằng nhiều ngôn ngữ bằng downloadyoutubesubtitles.com
Addon trình duyệt để chuyển đổi dễ dàng!
Sử dụng addon để chuyển đổi thậm chí nhanh hơn