Trình tải xuống video Twitter

Cách tải video Twitter

  • Tìm video Twitter mà bạn muốn lưu
  • Trên máy tính, nhấp chuột phải vào video mà bạn muốn tải xuống và nhấp vào 'Sao chép URL video'
  • Trên điện thoại thông minh, chạm vào nút menu và chọn 'Sao chép liên kết'
  • Dán URL video Twitter ở trên. Đó là nó :)
Tải xuống phụ đề youtube bằng nhiều ngôn ngữ bằng downloadyoutubesubtitles.com
Addon trình duyệt để chuyển đổi dễ dàng!
Sử dụng addon để chuyển đổi thậm chí nhanh hơn