Chính sách quyền riêng tư và cookie

Giới thiệu về Cookies và GDPR châu Âu

Từ ngày 25 tháng 5 năm 2018, một luật mới của châu Âu có tên là Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR) đã có hiệu lực.
Bằng cách sử dụng ConverterBear.pro, bạn đồng ý với việc ConverterBear.pro thu thập và sử dụng cookie cũng như thông tin cá nhân của bạn như được nêu trong chính sách bảo mật này. Để nâng cao trải nghiệm của bạn tại ConverterBear.pro, chúng tôi sử dụng một số cookie giúp chúng tôi tùy chỉnh nội dung của mình theo sở thích và thị hiếu của bạn. ConverterBear.pro cam kết bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư trực tuyến của bạn và ConverterBear.pro không bán, cho thuê hoặc trao đổi thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi được chỉ định.

Cookie quảng cáo
Một số quảng cáo được hiển thị có thể đến từ các máy chủ của chúng tôi. Quảng cáo tải từ máy chủ của chúng tôi cũng có thể chứa cookie, mục đích của các cookie này chỉ là để giới thiệu và chọn quảng cáo phù hợp sẽ được hiển thị cho sở thích của bạn. Chúng tôi chỉ có quyền truy cập vào thông tin về tần suất truy cập của khách truy cập từ cookie mà bạn có thể nhận được trong khi xem quảng cáo từ máy chủ của chúng tôi.

Cookies của bên thứ ba
Trong quá trình phân phát quảng cáo đến trang web này, nhà quảng cáo bên thứ ba của chúng tôi có thể đặt hoặc nhận ra một cookie duy nhất trên trình duyệt của bạn.

Tư cách thành viên

Đối với việc sử dụng tư cách thành viên, chúng tôi có thể yêu cầu tên, địa chỉ e-mail, mã zip và quốc gia của bạn. Bạn càng chia sẻ nhiều thông tin với chúng tôi (và thông tin đó càng chính xác), thì chúng tôi càng có thể nâng cao và tùy chỉnh trải nghiệm của bạn trên ConverterBear.pro tốt hơn.

Thông tin ngắn về ConverterBear.pro

ConverterBear.pro KHÔNG lưu trữ bất kỳ tệp mp3 được chuyển đổi youtube nào. ConverterBear.pro chỉ là một trình trích xuất âm thanh từ video youtube. Tập lệnh nâng cao của chúng tôi lấy video youtube và trích xuất âm thanh (đã có trong video youtube đó) từ video được đề cập.

Địa chỉ IP và đăng nhập

Địa chỉ IP của bạn có thể được sử dụng để thu thập thông tin nhân khẩu học rộng rãi và để theo dõi các trang web truy cập chung của bạn (có bao nhiêu trang bạn xem trong khi tại một trang web, tải xuống, v.v.).

Quảng cáo của bên thứ ba

Chúng tôi sử dụng các công ty quảng cáo bên thứ ba để phân phát quảng cáo khi bạn truy cập ConverterBear.pro. Các công ty này có thể sử dụng thông tin (không bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email hoặc số điện thoại) về các lượt truy cập của bạn vào trang web này và các trang web khác để cung cấp quảng cáo về hàng hóa và dịch vụ mà bạn quan tâm. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về thực tiễn này và để biết các lựa chọn của mình về việc không cho các công ty này sử dụng thông tin này, hãy xem http://www.networkadvertising.org

Khước từ

ConverterBear.pro không bảo đảm, rõ ràng hay ngụ ý, đối với các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. ConverterBear.pro sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào mà bạn hoặc doanh nghiệp của bạn có thể gặp phải khi sử dụng các dịch vụ của ConverterBear.pro. ConverterBear.pro sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự gián đoạn, chậm trễ, lỗi, không chính xác hoặc lỗi đánh máy nào.
ConverterBear.pro không tuyên bố hoặc đảm bảo rằng Dịch vụ hoặc máy chủ cung cấp dịch vụ đó không có vi-rút hoặc các thành phần gây hại khác. ConverterBear.pro không đảm bảo hoặc tuyên bố rằng việc sử dụng hoặc kết quả của việc sử dụng Dịch vụ hoặc các tài liệu được cung cấp như một phần của Dịch vụ sẽ đúng, chính xác, kịp thời hoặc đáng tin cậy.
ConverterBear.pro nhận ra rằng có hàng nghìn tài liệu có bản quyền được phân phối bất hợp pháp trên Internet. Tất cả mp3 được chuyển đổi trên trang web này đều được lấy từ youtube.com và được cung cấp cho dịch vụ của bạn. Tất cả nội dung được cung cấp trong ConverterBear.pro không được sử dụng bởi bất kỳ trang web bên thứ ba nào khác hoặc phân phối lại.
ConverterBear.pro là một nguồn tài nguyên phi lợi nhuận. Tất cả quá trình quảng cáo đã từng nhằm vào việc duy trì các máy chủ của nó. ConverterBear.pro KHÔNG xác nhận việc phân phối nội dung có bản quyền.

Trách nhiệm

Chính sách của ConverterBear.pro là phản hồi nhanh chóng các khiếu nại về vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Khi nhận được thông báo theo bất kỳ tổ chức hoặc chủ sở hữu bản quyền có liên quan nào, ConverterBear.pro sẽ ngay lập tức vô hiệu hóa việc chuyển đổi video được đề cập.

Để báo cáo chuyển đổi video bất hợp pháp, vui lòng: Liên hệ chúng tôi

Hiểu rồi